Your Growth Journey Starts Here!

Η επιτυχημένη εφαρμογή Growth Hacking απαιτεί μια συνδυαστική προσέγγιση που περιλαμβάνει δημιουργικότητα, αναλυτικές δεξιότητες και προθυμία για νέες δοκιμές και ασυνήθιστες ιδέες και λύσεις.

Η αποστολή των “The Growth Hacking Awards” είναι να παρουσιάσουν και να προωθήσουν την ποικιλομορφία τέτοιων αποτελεσματικών στρατηγικών ανάπτυξης, επιβραβεύοντας τους κορυφαίους σε κάθε κλάδο. Σκοπός είναι η προώθηση και η υιοθέτηση πρακτικών Growth Hacking για την άνοδο της επιχειρηματικής ανάπτυξης, την επέκταση του πελατολογίου, τη διατήρηση και τη βελτιστοποίηση των εσόδων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΩΣ
22.03.2024

Βασικές Ενότητες

Μερικά από τα χαρακτηριστικά των μεθόδων Growth Hacking είναι: Προσέγγιση βάσει δεδομένων (data), Προσαρμογή προϊόντος στην αγορά, Γρήγορος πειραματισμός, Αξιοποίηση τεχνολογίας, Δημιουργικές και καινοτόμες τακτικές, Virality και Referral Programs, Conversion Rate Optimization (CRO), Social Media Optimization, Agile & Lean marketing.

Αναζητάμε και επιβραβεύουμε εξαιρετικές επιτυχίες στον τομέα του growth hacking εντός της κοινότητας του marketing με έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η επιτυχημένη εφαρμογή growth hacking απαιτεί μια συνδυαστική προσέγγιση που περιλαμβάνει δημιουργικότητα, αναλυτικές δεξιότητες και προθυμία για νέες δοκιμές και ασυνήθιστες ιδέες και λύσεις.

Inspire Innovation – Boost Creativity – Promote Collaboration

Στόχος των βραβείων είναι:

 • Η αναγνώριση των πρωτοπόρων και η ανάδειξη των σημαντικότερων συνεισφορών σ’ έναν τόσο δυναμικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο τομέα
 • Η έμπνευση και η αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων και η ανάδειξη των καινοτόμων ιδεών τους, η σύγκριση των πιο αποδοτικών πρακτικών της αγοράς
 • Η προώθηση της υιοθέτησης των πρακτικών growth hacking, η υλοποίηση ιδιαίτερων και συναρπαστικών ιδεών, πέρα τις συνηθισμένες νόρμες του κλασικού marketing, που χαράζονται στη μνήμη και φέρουν άμεσα αποτελέσματα στο brand.
Βασικές Ενότητες Βράβευσης:
1. Best Growth Marketing Performance per Industry
2. Best Growth Marketing Performance per Domain
3. Best Growth Marketing Performance per Tactic & Process

Κριτική Επιτροπή

Τις υποψηφιότητες στα Growth Hacking Awards αξιολογεί κριτική επιτροπή με καταξιωμένα στελέχη από τις σημαντικότερες εταιρείες της αγοράς.
Προεδρος Επιτροπhς αξιολογησησ

Ειρήνη Σαμαντά

Jury President Growth Hacking Awards 2024

Καθηγήτρια, Διεθνές Μάρκετινγκ Στρατηγικής Ανάπτυξης Ηλεκτρονικών Επιχειρηματικών Σχέσεων Βιομηχανικών Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Διευθύντρια του Εργαστηρίου Μάρκετινγκ & Έρευνα Αγοράς (Μ.M.R) του Τομέα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας

Τα Μέλη της Κριτικής Επιτροπής

Γιατί να συμμετάσχω;

Με τη συμμετοχή σας, σας δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάσετε την πορεία, την εξέλιξη και τις επιτυχίες σας στον χώρο του Growth Hacking. Μέσα από τη διαδικασία αξιολόγησης θα λάβετε χρήσιμα σχόλια από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και έμπειρους επαγγελματίες του κλάδου. Επιπλέον, θα έχετε την ευκαιρία να αξιολογήσετε την απόδοση του οργανισμού σας έναντι άλλων και να μάθετε από τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς. Με τη συμμετοχή σας στα Growth Hacking Awards διεκδικείτε μία θέση ανάμεσα στους κορυφαίους του κλάδου. Παρουσιάστε την πρόοδο και την προσαρμοστικότητά σας στον χώρο του Digital Marketing, ένα σύμπαν που συνεχώς διαστέλλεται και εμπλουτίζεται με νέες πληροφορίες και εργαλεία. Αναβαθμίστε την εταιρική σας εικόνα, αναδείξτε τα επιτεύγματά σας και συνδεθείτε με ηγέτες του κλάδου. Εμπνευστείτε και εμπνεύστε! Στόχος της αξιολόγησης και της επιβράβευσης είναι η διαρκής βελτίωση των εταιρειών, των κλάδων και του επιχειρηματικού τοπίου συνολικά στην Ελλάδα.
 • Αναγνώριση / Αξιοπιστία
  Ένα βραβείο σημαίνει, ότι η υποψηφιότητά σας έχει αξιολογηθεί θετικά από ένα πάνελ αξιότιμων κριτών με ενδελεχή γνώση για τις τάσεις και την εξέλιξη του κλάδου, έτσι το έργο σας αναγνωρίζεται και αποκτά αξιοπιστία.

 • Μέτρηση της Επιτυχίας / Benchmarking
  Μέσω της αξιολόγησης, οι υποψήφιοι διακρίνουν πού τοποθετούνται οι υπηρεσίες και τα προϊόντα τους σε σχέση με την αγορά, τα διεθνή standards και τις προσδοκίες των αξιολογητών.

 • Ανατροφοδότηση / Feedback / Βελτίωση
  Όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν τα σχόλια των αξιολογητών –εφόσον το ζητήσουν– ώστε να λάβουν γνώση για τα σημεία βελτίωσης που οι ειδικοί αξιολογητές προτείνουν.
 • Ανταμοιβή / Κίνητρο στις ομάδες
  Η επιβράβευση προσφέρει μία σημαντική αναγνώριση στις προσπάθειες των ομάδων και ενισχύει το ηθικό των εργαζομένων.

 • Προβολή / Δημοσιότητα
  Μια διάκριση προσφέρει πολλαπλά εργαλεία και ευκαιρίες για ευρύτερη δημοσιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

 • Ενίσχυση πωλήσεων
  Έχει αποδειχθεί μέσω ερευνών ότι ένα βραβείο ενισχύει την άποψη των πελατών για την ποιότητα των υπηρεσιών/προϊόντων μιας εταιρείας και συνεισφέρει θετικά στις πωλήσεις.

Growth Hacking Awards 2023

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων / Απονομή Βραβείων

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η απονομή των βραβείων θα λάβουν χώρα τέλος Ιουνίου. Περισσότερες λεπτομέρειες για την ημερομηνία και την ανακοίνωση/απονομή των βραβείων θα λάβετε με την ενημέρωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων. Στην εκδήλωση απονομής δικαιούστε μία (1) δωρεάν συμμετοχή για να παραλάβετε το βραβείο. Η δωρεάν συμμετοχή αφορά κάθε συμμετέχουσα εταιρεία (ΑΦΜ), ανεξαρτήτως αριθμού υποψηφιοτήτων που υπέβαλε ή εταιρειών που αναφέρονται σε αυτές. Διευκρινίζεται ότι η επιλογή ανάμεσα στη διοργάνωση τελετής απονομής ή στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Boussias Events, η οποία θα αποφασίζει κατά περίπτωση (λαμβάνοντας υπόψη και τις εκάστοτε υγειονομικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες). Οι συμμετέχοντες ουδεμία αξίωση θα έχουν κατά της Boussias Events και η Boussias Events ουδεμία ευθύνη θα φέρει σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί τελετή απονομής των βραβείων.

Winners' kit

Οι νικητές λαμβάνουν:

– Για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε επικοινωνίας σχετικά με το βραβείο (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, επικοινωνία χορηγίας, διάκρισης, συμμετοχής στη διοργάνωση κλπ.), παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε μόνον τα επίσημα υλικά που θα λάβετε από την Boussias Events.

– Απαγορεύεται ρητώς η παραποίηση/τροποποίηση των εν λόγω υλικών της διοργάνωσης, ή/και η χρήση άλλων υλικών για την πραγματοποίηση της επικοινωνίας κατά τα ανωτέρω, καθώς και η χρήση των επίσημων υλικών της διοργάνωσης για άσχετους με αυτήν σκοπούς.

– Απαγορεύεται με οποιαδήποτε τρόπο η χρήση ή/και τροποποίηση ή/και παραποίηση ή/και αντιγραφή του λογοτύπου ή/και της οπτικής ταυτότητας του βραβείου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Boussias Events

Χώρος Εκδήλωσης
Ο χώρος όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής των βραβείων θα ανακοινωθεί με την ενημέρωση των αποτελεσμάτων από την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων. Ο χώρος της εκδήλωσης επιλέγεται κατ’ απόλυτο διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας Εταιρείας, η οποία δικαιούται να τον αλλάξει καθώς επίσης και την ημερομηνία τελετής οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο.

Κόστος συμμετοχής
Το κόστος υποψηφιοτήτων δεν περιλαμβάνει το κόστος συμμετοχής στην τελετή απονομής των βραβείων (εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί). Η Διοργανώτρια εταιρεία θα ενημερώσει για το κόστος συμμετοχής, τους ακυρωτικούς όρους & τον τρόπο πληρωμής και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την τελετή απονομής, κατά την ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την αξιολόγηση.

Κατεβάστε τους όρους συμμετοχής
& τις κατηγορίες βράβευσης

Παρακαλούμε συμπληρώστε στη φόρμα το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο και το email σας για να κατεβάσετε το αρχείο με τις κατηγορίες και τους όρους συμμετοχής των βραβείων, καθώς και για να επικοινωνήσει μαζί σας εκπρόσωπος της Boussias Events και να σας ενημερώσει περαιτέρω για τις κατηγορίες βράβευσης και να απαντήσει σε οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Ενότητες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία.

Όροι Συμμετοχής

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων.